VLOS - 1499 PLN

VISUAL LINE OF SIGHT

Szkolenie teoretyczne oraz praktyczne do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniami do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS (VISUAL LINE OF SIGHT).

Uprawnienie podstawowe niezbędne do komercyjnego wykonywania lotów w zasięgu wzroku pilota bezzałogowego statku powietrznego.

Czas trwania kursu: 2 dni.

Kurs zakończony egzaminem państwowym.


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA:

 • Ukończony 18 rok życia
 • Ważne orzeczenie lotniczo lekarskie (po zgłoszeniu udziału w szkoleniu prześlemy do Państwa informacje i wskazówki dot. jego uzyskania i wskażemy odpowiedniego lekarza orzecznika)

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 • W cenę szkolenia nie są wliczone koszty badań lotniczo lekarskich - 200 zł
 • W cenę szkolenia nie są wliczone koszty egzaminu państwowego - 207 zł
 • W cenę szkolenia nie są wliczone koszty polisy OC
 • Ceny obowiązują dla uprawnień UAVO do 5 kg.

SZKOLENIE TEORETYCZNE - W RAMACH KTÓREGO PROWADZONE SĄ WYKŁADY Z NASTĘPUJĄCYCH PRZEDMIOTÓW:

 • podstawy prawa lotniczego: przepisy licencjonowania odnoszące się do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO), przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przepisów lotniczych;
 • latanie na symulatorze
 • człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia; podstawowa wiedza o fizjologii i psychologii człowieka oraz ich wpływie na operowanie bezzałogowym statkiem powietrznym, wpływ chorób, higieny, medykamentów i środków psychotropowych na wydolność psychofizyczną operatora bezzałogowego statku powietrznego, czynnik ludzki w lotnictwie
 • zasady wykonywania lotów
 • bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne: zapewnienie separacji od innych statków powietrznych, ludzi, pojazdów, budynków i innych przeszkód.
 • Obsługa, budowa i zasady działania bezzałogowego statku powietrznego danej kategorii, jego systemów, podzespołów, wyposażenia i systemów sterowania

 

SZKOLENIE PRAKTYCZNE Z ZAKRESU:

 • Przygotowanie drona do lotu
 • Obsługa naziemna drona
 • Wykonywanie startu i lądowania
 • Ocena zdatności do lotu drona
 • Zmiana wysokości lotu, zawis, lot po prostej i na stałej wysokości
 • Postępowanie w sytuacjach awaryjnych