Szkolenie VLOS

Visual Line of Sight

Szkolenie teoretyczne oraz praktyczne do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniami do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS (VISUAL LINE OF SIGHT). Uprawnienie podstawowe niezbędne do komercyjnego wykonywania lotów w zasięgu wzroku pilota bezzałogowego statku powietrznego.

  • Organizacja kursu
  • Informacje dodatkowe

Czas trwania kursu: 4 dni.

Kurs zakończony egzaminem uprawniającym do wydania świadectwa kwalifikacji UAVO.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA:

  • Ukończony 13 rok życia
  • W cenę szkolenia nie są wliczone koszty wydania świadectwa kwalifikacji – 46 pln.
  • Od 1 lutego 2019r. nie jest wymagana polisa OC oraz orzeczenie lotniczo-lekarskie dla VLOS<5kg.
  • Ceny obowiązują dla uprawnień UAVO do 5 kg.

CENA1119 pln

BRUTTO

Masz Pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

CamFLY

ul. Władysława Trylińskiego 14,
10-683 Olsztyn

tel.: 505 848 167

Znajdziesz nas też na:

.