PILOT DRONA DO FOTOGRAMETRII VLOS

OPIS SZKOLENIA:

Kompleksowe szkolenie w ramach którego kursant uzyskuje certyfikat Pilota drona uprawniający do wykonywania operacji lotniczych w zasięgu wzroku VLOS oraz zdobywa dodatkowe kompetencje z praktycznego zastosowania drona w fotogrametrii niskiego pułapu.

Dzięki szkoleniu kursant uzyskuje praktyczną wiedze dotyczącą wykonywania nalotów fotogrametrycznych, przeprowadzania procesu aerotriangulacji oraz wie w jaki sposób wygenerować gotowe produkty (Ortofotomapa, model 3D, NMT – Numeryczny Model Terenu, NMPT – Numeryczny Model Pokrycia Terenu). Realizacja szkolenia w pełni przygotowuje kursanta do zawodu Pilota drona do fotogrametrii z możliwością wykonywania lotów w zasięgu wzroku.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Jeżeli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w tym szkoleniu, prosimy o uzupełnienie formularza. Nasz specjalista w ciągu 48 godzin skontaktuję się z Tobą w celu przedstawienia szczegółów.

CENA6745 zł

BRUTTO

Program szkolenia:

Zakres szkolenia teoretycznego:
 • Przepisy lotnicze,
 • Ograniczenia możliwości człowieka,
 • Procedury operacyjne,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu,
 • Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych,
 • Meteorologia,
 • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi,
 • Źródła prawa regulujące loty za pomocą BSP
 • Źródła prawa regulujące loty za pomocą BSP
 • Użycie BSP w fotogrametrii
 • Rodzaje nalotów i odpowiedni dobór sprzętu
 • Rodzaje produktów fotogrametrycznych
 • Proces powstawania produktów fotogrametrycznych
 • Kalibracja kamer
 • Omówienie działania systemów GNSS oraz metody ich wykorzystania
 • Osnowa fotogrametryczna –rodzaje i przeznaczeni
 • Omówienie dostępnych aplikacji do planowania misji fotogrametrycznych
 • Planowanie przykładowych misji
Zakres szkolenia praktycznego:
 • Praktyka naziemna: obejmuje m.in. takie zagadnienia jak przygotowanie drona do lotu, sprawdzenie i ocena jego stanu technicznego, zaplanowanie operacji oraz ocena ryzyka, obsługa aplikacji Drone Radar, Znajomość podstawowych czynności, które należy podjąć w przypadku sytuacji awaryjnej,
 • Start oraz lądowanie,
 • Wykonywanie dokładnych i kontrolowanych manewrów w locie na różnych wysokościach i w różnych odległościach,
 • Loty w warunkach odbiegających od normy w sytuacjach niebezpiecznych,
 • Czynności po zakończeniu lotu
 • Przygotowanie do wykonania nalotu fotogrametrycznego w zasięgu wzroku
 • Obsługa naziemna BSP
 • Praktyczne przygotowanie misji fotogrametrycznej
 • Nalot fotogrametryczny
 • Czynności kontrolne
 • Przygotowanie produktów fotogrametrycznych na przykładzie aplikacji Pix4D Mapper
 • Kontrola danych pozyskanych w terenie
 • Przeprowadzenie procesu aerotriangulacji
 • Przygotowanie NMTP oraz MESH
 • Przygotowanie ortofotomapy
 • Analiza oraz kontrola produktów fotogrametryczny
 • Dyskusja na temat praktycznych aspektów zastosowania BSP

Masz Pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

CamFLY

ul. Władysława Trylińskiego 10/3,
10-693 Olsztyn

tel.: 505 848 167

Znajdziesz nas też na:

.