BVLOS - 2999 PLN

BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT

Szkolenie teoretyczne oraz praktyczne do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniami do wykonywania lotów zasięgiem wzroku BVLOS (BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT).

Czas trwania kursu: 5 dni.

Kurs zakończony egzaminem państwowym.


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA:

 • Ukończony 18 rok życia
 • Ważne orzeczenie lotniczo lekarskie (po zgłoszeniu udziału w szkoleniu prześlemy do Państwa informacje i wskazówki dot. jego uzyskania i wskażemy odpowiedniego lekarza orzecznika)

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 • W cenę szkolenia nie są wliczone koszty badań lotniczo lekarskich - 200 zł
 • W cenę szkolenia nie są wliczone koszty egzaminu państwowego - 207 zł
 • W cenę szkolenia nie są wliczone koszty polisy OC
 • Ceny obowiązują dla uprawnień UAVO do 5 kg.

SZKOLENIE TEORETYCZNE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY:

 • prawo lotnicze;
 • meteorologia;
 • człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia;
 • nawigacja w lotach bezzałogowych;
 • procedury operacyjne;
 • osiągi i planowanie lotu;
 • wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym;
 • zasady wykonywania lotów;
 • bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne.

 

SZKOLENIE SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH CZĘŚCI:

 • Przygotowanie do wykonania lotu (przygotowanie operacyjne, przygotowanie techniczne)
 • Planowanie lotu
 • Prowadzenie czynności lotniczych
 • Współpraca z innymi użytkownikami przestrzeni powietrznej
 • Czynności po zakończeniu lotów
 • Sytuacje niebezpieczne