ORTOFOTOMAPY - 999 PLN

Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestnika w zagadnienia merytoryczne oraz praktyczne przygotowania oraz wykonania prac związanych z pozyskiwaniem danych terenowych z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych. W trakcie szkolenia kursant poznaje podstawowe zagadnienia wykonywania lotów zgodnie z praktyką fotogrametryczną. Ponadto uczestnik zdobywa wiedzę w zakresie oceny uzyskanego materiału fotograficznego, jak również możliwości jego późniejszego wykorzystania przy opracowywaniu modeli 3D oraz map powstałych z łączenia wykonanych zdjęć. Program szkolenia obejmuje również zajęcia praktyczne z wykorzystania specjalistycznego oprogramowania fotogrametrycznego do tworzenia fotomap. Uwarunkowania rynku wskazują, że obecnie operator drona poza umiejętnościami sterowania powinien posiadać umiejętność przetwarzania uzyskanych zdjęć w zakresie zaawansowanych opracowań przestrzennych, tj. cyfrowych modeli terenu oraz ortomozaiki, umożliwiających wykonywanie pomiarów. Kurs został zaplanowany w sposób, który ułatwia szybkie i bezproblemowe podniesienie kwalifikacji operatorów Bezzałogowych Statków Powietrznych w przedmiotowym zakresie pozwalając na uatrakcyjnienie i wyróżnienie oferowanych usług w stosunku do konkurencji. W ramach szkolenia możliwe jest rozszerzenie jego zakresu o umiejętności pracy z uzyskanymi w trakcie nalotu opracowaniami w środowisku GIS. Celem tego roszerzonego kursu jest zdobycie przez kursanta umiejętności posługiwania się narzędziami geoinformatycznymi oraz oprogramowaniem GIS. Ponadto uczestnik pozna podstawy w zakresie edycji, udostępniania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych geoprzestrzennych.

Zajęcia: jeden dzień ( 8 godzin) lub dwa dni po 4 godziny.

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 1 dzień – 4 godziny zajęć teoretycznych i 4 godziny zajęć praktycznych.

Wykłady teoretyczne

1. Wprowadzenie teoretyczne do zagadnień związanych z fotogrametrią:

  • omówienie zasad rzutu środkowego
  • elementy orientacji zdjęć
  • zasady wykonywania lotów
  • zniekształcenia występujące na zdjęciach
  • uwarunkowania oraz etapy wykonywania zdjęć

2. Wyznaczanie i zastosowanie fotopunktów (GCP)

3. Wprowadzenie w zakresie wyboru odpowiedniej kamery do celu opracowania

4. Praca w środowisku fotogrametrycznym

  • określenie parametrów i wykonanie procesu aerotriangulacji
  • opracowanie i wykorzystanie pomiarów fotopunktów
  • określenie dokładności procesu aerotriangulacji
  • analiza otrzymanych wyników w zależności od uzyskanego produktu, tj. modelu 3D i fotomapy