ORTOFOTOMAPY

Tworzymy ortofotomapy w świetle widzialnym(VIS) które mogą stanowić podstawę opracowania mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej, mapy topograficznej, mapy tematycznej, ortofoto planu elewacji obiektu budowlanego.


Dodatkowo ortofotomapy mogą być również podstawą do szeroko pojętej inwentaryzacji farm wiatrowych i fotowoltaicznych, inwentaryzacje słupów energetycznych dachów obiektów budowlanych czy też inwentaryzację trudno dostępnych miejsc.