Szkolenia

VLOS, BVLOS, Ortofotomapy, Modele 3D, Kurs fotografowania

W naszej ofercie

CamFLY w liczbach
01234567890012345678900123456789001234567890
przeszkolonych operatorów
0123456789001234567890
posiadanych dronów
0123456789001234567890
w tylu województwach szkoliliśmy
01234567890012345678900123456789001234567890
rok założenia
https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/open_a2.jpg

SZKOLENIEOpen A2

Open A2 – Egzamin teoretyczny do kategorii otwartej A2 pilota drona uprawniającego do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS dronami o masie od 500g do 2kg bez nadanej klasy w odległości nie mniejszej niż 50m od ludzi (dla A3 150m od ludzi).

SZKOLENIENSTS – 01

NSTS-01 – europejskie uprawnienia pilota drona do wykonywania lotów w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS lub z widokiem z pierwszej osoby FPV z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii szczególnej o masie < 4 kg.
https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/nsts-01_color.jpg
https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/nsts-02_color.jpg

SZKOLENIENSTS – 02

NSTS-02 – europejskie uprawnienia pilota drona do wykonywania lotów w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS lub z widokiem z pierwszej osoby FPV z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii szczególnej o masie < 25 kg.

SZKOLENIENSTS – 05

NSTS-05 – europejskie uprawnienia pilota drona do wykonywania lotów w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS jak i poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii szczególnej o masie < 4 kg.
https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/nsts-05_color.jpg
https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/nsts-06_color.jpg

SZKOLENIENSTS – 06

NSTS-06 – europejskie uprawnienia pilota drona do wykonywania lotów w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS jak i poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii szczególnej o masie < 25 kg.

SZKOLENIEFOTOGRAMETRIA NISKIEGO PUŁAPU

Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestnika w zagadnienia merytoryczne oraz praktyczne przygotowania oraz wykonania prac związanych z pozyskiwaniem danych terenowych z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych.
https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/fotogrametria_ilustracja_cover.jpg
https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/termowizja_ilustracja_cover-min.jpg

SZKOLENIEBADANIE TERMOWIZYJNE Z DRONA

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności wykonywania badań termowizyjnych przy użyciu drona z kamerą termowizyjną.

SZKOLENIEFOTOGRAFIA Z DRONA

Szkolenie specjalistyczne dla operatorów VLOS lub BVLOS oraz miłośników fotografii z zakresu edycji graficznej zdjęć oraz obsługi programu Adobe Lightroom CC.
https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2020/02/fotografia-offer-600px-min.jpg
https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2020/03/teledeekcja-cover-1.jpg

SZKOLENIETELEDETEKCJA

Zastosowanie teledetekcji.

SZKOLENIEZ DOFINANSOWANIEM 80%

https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2020/04/dofinansowanie-ilustracja.jpg