Szkolenia

VLOS, BVLOS, Ortofotomapy, Modele 3D, Kurs fotografowania

W naszej ofercie

CamFLY w liczbach
01234567890012345678900123456789001234567890
przeszkolonych operatorów
0123456789001234567890
posiadanych dronów
0123456789001234567890
w tylu województwach szkoliliśmy
01234567890012345678900123456789001234567890
rok założenia

SZKOLENIEOpen A2

Open A2 – Egzamin teoretyczny do kategorii otwartej A2 pilota drona uprawniającego do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS dronami o masie od 500g do 2kg bez nadanej klasy w odległości nie mniejszej niż 50m od ludzi (dla A3 150m od ludzi).
https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/open_a2.jpg
https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/egzamin-z-praktyka-1.png

SZKOLENIESzkolenie Open A2 z nadzorowaną praktyką

Open A2 – Egzamin teoretyczny do kategorii otwartej A2 pilota drona uprawniającego do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS dronami o masie od 500g do 2kg bez nadanej klasy w odległości nie mniejszej niż 50m od ludzi (dla A3 150m od ludzi) oraz cześć praktyczna.

SzkolenieNSTS – 01

NSTS-01 – europejskie uprawnienia pilota drona do wykonywania lotów w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS lub z widokiem z pierwszej osoby FPV z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii szczególnej o masie < 4 kg.
https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2021/03/NSTS-01_jpg.jpg
https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2021/03/NSTS-02_jpg.jpg

SZKOLENIENSTS – 02

NSTS-02 – europejskie uprawnienia pilota drona do wykonywania lotów w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS lub z widokiem z pierwszej osoby FPV z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii szczególnej o masie < 25 kg.

SZKOLENIENSTS – 05

NSTS-05 – europejskie uprawnienia pilota drona do wykonywania lotów w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS jak i poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii szczególnej o masie < 4 kg.
https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2021/03/NSTS-05_jpg.jpg
https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2021/03/NSTS-06_jpg.jpg

SZKOLENIENSTS – 06

NSTS-06 – europejskie uprawnienia pilota drona do wykonywania lotów w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS jak i poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii szczególnej o masie < 25 kg.

SZKOLENIENSTS – 07

NSTS-07 – uprawnienia pilota drona dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii stałopłat (A) o masie startowej mniejszej niż 25 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego.
https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2023/03/NSTS-07-min-1.jpg
https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2024/01/STS-02-min.jpg

SZKOLENIESTS – 02

STS-02 – Unijne Szkolenie na Pilota Drona BVLOS na Drony Klasy C6 do 25kg nad kontrolowanym obszarem naziemnym w środowisku słabo zaludnionym.

SZKOLENIEFOTOGRAMETRIA NISKIEGO PUŁAPU

Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestnika w zagadnienia merytoryczne oraz praktyczne przygotowania oraz wykonania prac związanych z pozyskiwaniem danych terenowych z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych.
https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/fotogrametria_ilustracja_cover.jpg
https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/termowizja_ilustracja_cover-min.jpg

SZKOLENIEBADANIE TERMOWIZYJNE Z DRONA

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności wykonywania badań termowizyjnych przy użyciu drona z kamerą termowizyjną.

SZKOLENIEFOTOGRAFIA Z DRONA

Szkolenie specjalistyczne dla operatorów VLOS lub BVLOS oraz miłośników fotografii z zakresu edycji graficznej zdjęć oraz obsługi programu Adobe Lightroom CC.
https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2020/02/fotografia-offer-600px-min.jpg
https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2020/03/teledeekcja-cover-1.jpg

SZKOLENIETELEDETEKCJA

Zastosowanie teledetekcji.

SZKOLENIETELEDETEKCJA w Rolnictwie

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chcą zapoznać się bliżej z tematyką pozyskiwania danych w rolnictwie przy użyciu kamer RGB/Multispektralnych oraz analizą wskaźnika wegetacji upraw.
https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2021/10/home_rolnictwo_cover-min.jpg
https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2020/04/dofinansowanie-ilustracja.jpg

SZKOLENIEZ DOFINANSOWANIEM 80%