Badanie smogu

Smog – zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami. Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone

Bezpośrednie skutki smogu:

  • pojawienia się alergii oraz astmy
  • wywołania niewydolności oddechowe
  • obniżenia odporności całego organizmu
  • wywołania chorób układu krwionośnego i serca
  • alergie
  • stany depresyjne
  • pojawienia się chorób nowotworowych.

Według WHO zanieczyszczenie powietrza w 30% odpowiada za powstawanie nowotworów. Skutki zdrowotne smogu to rak: płuca, zatok, jamy ustnej, gardła i krtani, przełyku, nerki, pęcherza. Szacuje się, że 45-48 tys. osób w Polsce umiera rocznie z powodu narażenia na zanieczyszczenie powietrza. To ogromna liczba z punktu widzenia takiego kraju jak Polska. To 12 proc. wszystkich zgonów, z wszystkich możliwych przyczyn. 12 proc. tych, którzy umierają, umiera dlatego, że mamy permanentny problem z jakością powietrza.

W naszej ofercie znajduję się usługa badania jakości powietrza przy wykorzystaniu profesjonalnego drona z czujnikiem analizy powietrza. Badanie polega na pobraniu próbki z dymu bezpośrednio z komina. Dane z czujnika otrzymujemy już w trakcie lotu i są one następnie przesyłane do operatora. Dodatkowo, każdą tego typu inspekcję możemy podsumować w postaci szczegółowego raportu oraz w formie naniesienia danych ze współrzędnymi geograficznymi na wirtualną mapę.

https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2020/03/SMOG-COVER-3.jpg

Co jesteśmy w stanie wykryć

wykorzystując czujnik pomiaru zanieczyszczeń zintegrowany z dronem.
  • spalanie lakierowanego drewna
  • spalanie tzw. sklejek
  • spalanie produktów z tworzyw sztucznych
  • wykrywanie stężenia dla następujących cząsteczek: Pyły zawieszone PM 1; PM 2,5, PM 10 oraz dla substancji chemicznych: Formaldehyd, Cząsteczki organiczne, Chlorowodór, Amoniak
  • pomiar warunków środowiskowych

istnieje również badanie opcjonalne takich parametrów jak:

  • PM 1
  • CL (Chlor)
  • CO (Tlenek węgla)
  • CO2 (dwutlenek węgla)
  • CH4 (metan)
  • H2S (siarkowodór)
  • SO2 (dwutlenek siarki)
  • NH3 (amoniak)
  • O3 ( azot)
  • PH3 (fosforowodór)
  • licznik Geigera-Mullera
https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2020/03/SMOG-COVER-2.jpg

Dodatkową ofertą CamFLY jest zakup oraz montaż stacjonarnych czujników mierzących

oprócz pyłów PM1, PM2.5 i PM10 również związki chemiczne takie jak dwutlenku azotu, siarki, tlenek węgla. Dane z czujników są przesyłane na wirtualną mapę która pokazuje poziom zanieczyszczenia powietrzna w danej lokalizacji.

Masz Pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

CamFLY

ul. Lubelska 25A (II Piętro)
10-406 Olsztyn

tel.: 505 848 167

Znajdziesz nas też na:

.