Badanie smogu

Smog – zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami. Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone

Bezpośrednie skutki smogu:

 • pojawienia się alergii oraz astmy
 • wywołania niewydolności oddechowe
 • obniżenia odporności całego organizmu
 • wywołania chorób układu krwionośnego i serca
 • alergie
 • stany depresyjne
 • pojawienia się chorób nowotworowych.

Według WHO zanieczyszczenie powietrza w 30% odpowiada za powstawanie nowotworów. Skutki zdrowotne smogu to rak: płuca, zatok, jamy ustnej, gardła i krtani, przełyku, nerki, pęcherza. Szacuje się, że 45-48 tys. osób w Polsce umiera rocznie z powodu narażenia na zanieczyszczenie powietrza. To ogromna liczba z punktu widzenia takiego kraju jak Polska. To 12 proc. wszystkich zgonów, z wszystkich możliwych przyczyn. 12 proc. tych, którzy umierają, umiera dlatego, że mamy permanentny problem z jakością powietrza.

W naszej ofercie znajduję się usługa badania jakości powietrza przy wykorzystaniu profesjonalnego drona z czujnikiem analizy powietrza. Badanie polega na pobraniu próbki z dymu bezpośrednio z komina. Dane z czujnika otrzymujemy już w trakcie lotu i są one następnie przesyłane do operatora. Dodatkowo, każdą tego typu inspekcję możemy podsumować w postaci szczegółowego raportu oraz w formie naniesienia danych ze współrzędnymi geograficznymi na wirtualną mapę.

https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2020/03/SMOG-COVER-3.jpg

Co jesteśmy w stanie wykryć

wykorzystując czujnik pomiaru zanieczyszczeń zintegrowany z dronem.
 • spalanie lakierowanego drewna
 • spalanie tzw. sklejek
 • spalanie produktów z tworzyw sztucznych
 • wykrywanie stężenia dla następujących cząsteczek: Pyły zawieszone PM 1; PM 2,5, PM 10 oraz dla substancji chemicznych: Formaldehyd, Cząsteczki organiczne, Chlorowodór, Amoniak
 • pomiar warunków środowiskowych

istnieje również badanie opcjonalne takich parametrów jak:

 • PM 1
 • CL (Chlor)
 • CO (Tlenek węgla)
 • CO2 (dwutlenek węgla)
 • CH4 (metan)
 • H2S (siarkowodór)
 • SO2 (dwutlenek siarki)
 • NH3 (amoniak)
 • O3 ( azot)
 • PH3 (fosforowodór)
 • licznik Geigera-Mullera
https://camfly.com.pl/wp-content/uploads/2020/03/SMOG-COVER-2.jpg

Dodatkową ofertą CamFLY jest zakup oraz montaż stacjonarnych czujników mierzących

oprócz pyłów PM1, PM2.5 i PM10 również związki chemiczne takie jak dwutlenku azotu, siarki, tlenek węgla. Dane z czujników są przesyłane na wirtualną mapę która pokazuje poziom zanieczyszczenia powietrzna w danej lokalizacji.

Masz Pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

CamFLY

ul. Władysława Trylińskiego 10/3,
10-693 Olsztyn

tel.: 505 848 167

Znajdziesz nas też na:

.