Geodezja

Świadczymy usługi z dziedziny fotogrametrii niskiego pułapu przy użyciu naszych dronów. Ortofotomapy stosuje się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest precyzyjne i dokładne odwzorowanie terenu (na potrzeby pomiarów lub wizualizacji). Zastosowań jest całe spektrum. Ortofotomapy z dronów używane są podczas projektowania i realizacji prac budowlanych. Postępujące prace monitoruje się bez konieczności ich zatrzymania. Kolejne etapy budowy poddaje się cyklicznej ocenie. Po zakończeniu budowy dokonuje się inwentaryzacji powykonawczej, np. poprzez zestawienie wykonanej pracy z planami i zamówieniem.

Mapy terenu wykorzystuje się również podczas planowania, budowy i inwentaryzacji infrastruktury, takiej jak drogi, linie kolejowe, linie przemysłowe, linie energetyczne, gazociągi.

Wykonanie pomiarów terenowych przy wykorzystaniu BSP jest tańszym i zdcydowanie szybszym rozwiązaniem niż w przypadku tradycyjnych metod.

W naszej ofercie:

  • Tworzenie ortofotoplanów
  • Pomiary obszarów

Masz Pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

CamFLY

ul. Lubelska 25A (II Piętro)
10-406 Olsztyn

tel.: 505 848 167

Znajdziesz nas też na:

.