Fotogrametria niskiego pułapu

Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestnika w zagadnienia merytoryczne oraz praktyczne przygotowania oraz wykonania prac związanych z pozyskiwaniem danych terenowych z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych.

W trakcie szkolenia kursant poznaje podstawowe zagadnienia wykonywania lotów zgodnie z praktyką fotogrametryczną. Program szkolenia obejmuje zajęcia praktyczne z wykorzystania specjalistycznego oprogramowania fotogrametrycznego.

 • Część teoretyczna
 • Część praktyczna

Szkolenie teoretyczne trwa min. 12 godzin i jest prowadzone w 3 wersjach do wyboru:

 1. Szkolenie stacjonarne – 2 dni
 2. Szkolenie online distance learning z instruktorem – 2 dni
 3. Szkolenie na platformie e-learningowej – 12 godzin

Zakres szkolenia teoretycznego:

Wprowadzenie teoretyczne do fotogrametrii lotniczej i bezzałogowych statków powietrznych

 1. Źródła prawa regulujące loty za pomocą BSP
 2. Użycie BSP w fotogrametrii
 3. Rodzaje nalotów i odpowiedni dobór sprzętu
 4. Rodzaje produktów fotogrametrycznych
 5. Proces powstawania produktów fotogrametrycznych
 6. Kalibracja kamer
 7. Omówienie działania systemów GNSS oraz metody ich wykorzystania
 8. Osnowa fotogrametryczna –rodzaje i przeznaczenie

Przygotowanie do lotu

 1. Omówienie dostępnych aplikacji do planowania misji fotogrametrycznych
 2. Planowanie przykładowych misji

Przygotowanie do lotu

 1. Omówienie dostępnych aplikacji do planowania misji fotogrametrycznych
 2. Planowanie przykładowych misji.

Szkolenie praktyczne trwa 4 godziny

Zakres szkolenia praktycznego:

Przeprowadzenie nalotu fotogrametrycznego

 1. Przygotowanie do wykonania nalotu fotogrametrycznego w zasięgu wzroku
 2. Obsługa naziemna BSP
 3. Praktyczne przygotowanie misji fotogrametrycznej
 4. Nalot fotogrametryczny
 5. Czynności kontrolne

Przygotowanie produktów fotogrametrycznych na przykładzie aplikacji Pix4D Mapper

 1. Kontrola danych pozyskanych w terenie
 2. Przeprowadzenie procesu aerotriangulacji
 3. Przygotowanie NMTP oraz MESH
 4. Przygotowanie ortofotomapy
 5. Analiza oraz kontrola produktów fotogrametryczny
 6. Dyskusja na temat praktycznych aspektów zastosowania BSP

CENA4 500 pln

BRUTTO

Masz Pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

CamFLY

ul. Lubelska 25A (II Piętro)
10-406 Olsztyn

tel.: 505 848 167

Znajdziesz nas też na:

.